BIEŻĄCE EBI

2022-11-17

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta COMECO Spółka Akcyjna

2022-06-29

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 28.06.2022 r.

2022-06-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2022-01-24

Podpisanie umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022

2022-01-04

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2021-07-19

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej COMECO Spółka Akcyjna

2021-07-19

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 19.07.2021 r.

2021-06-17

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2021-06-16

Oświadczenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku

2021-05-27

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2021-01-12

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2020-10-01

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej COMECO Spółka Akcyjna

2020-07-29

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej COMECO Spółka Akcyjna

2020-06-26

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 26.06.2020 r.

2020-05-29

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2020-01-30

Podpisanie umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020

2020-01-23

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 22.01.2020 r.

2020-01-21

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

2020-01-09

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2019-12-20

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał - korekta

2019-12-19

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2019-06-24

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 24.06.2019 r.

2019-05-29

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2019-04-16

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

2019-04-15

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2019-04-15

Korekta do raportu "Powołanie prokurenta spółki Comeco S.A.” - brak załącznika.

2019-04-11

Powołanie prokurenta spółki Comeco S.A.

2019-03-28

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A.

2019-03-01

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2019-02-28

Rejestracja zmian w Statucie Spółki COMECO Spółka Akcyjna

2019-01-29

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

2019-01-18

Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018

2018-10-09

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu w ASO na rynku NewConnect

2018-09-18

Zmiany w składzie Zarządu Spółki COMECO Spółka Akcyjna

2018-09-13

Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki COMECO Spółka Akcyjna

2018-08-13

Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

2018-08-03

Powołanie członków Rady Nadzorczej COMECO Spółka Akcyjna

2018-08-02

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. Raport 18/2018

2018-08-02

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. Raport 17/2018

2018-07-06

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2018-06-29

Powołanie członka Rady Nadzorczej COMECO Spółka Akcyjna

2018-06-29

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A.

2018-06-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2018-05-18

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki

2018-05-18

Rejestracja zmian w Statucie Spółki COMECO Spółka Akcyjna

2018-05-11

Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy COMECO Spółka Akcyjna

2018-03-08

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. COMECO Spółka Akcyjna

2018-02-08

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał COMECO Spółka Akcyjna

2018-02-01

Zmiana praw z instrumentów finansowych emitenta COMECO Spółka Akcyjna

2018-01-15

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. COMECO Spółka Akcyjna

2018-01-15

Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 COMECO Spółka Akcyjna

2017-07-27

Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję COMECO SA

2017-06-28

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2017-06-28

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMECO S.A.

2017-05-31

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2017-01-27

Raport 1/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2016-12-13

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 

2016-07-01

Raport 12/2016 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 

2016-06-30

Raport 11/2016 - Zawarcie istotnych umów kredytowych 

2016-06-15

Raport 10/2016 - Nabycie udziałów w spółce SILUFLORA SIA 

2016-06-02

Raport 9/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał 

2016-05-20

Raport 7/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2015 rok 

2016-02-16

Raport 5/2016 - Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.

2016-01-12

Raport 3/2016 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2016-01-08

Raport 2/2016 - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

2016-01-05

Raport 1/2016 - Spłata pożyczki w związku z wypowiedzeniem istotnej umowy pożyczki

2015-07-01

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COMECO S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

2015-05-14

Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii D oraz pierwszego dnia notowania akcji serii C i D na rynku NewConnect

2015-04-14

Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

2015-03-24

Zawarcie umów kredytowych o istotnej wartości

2015-03-11

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2015-03-11

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

2015-02-26

Zawarcie umowy pożyczki

2015-01-22

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

2015-01-16

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

2014-12-31

Zmiany w Zarządzie Emitenta

2014-12-17

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect na dzień 19 grudnia 2014 r.

2014-12-16

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect

2014-12-15

Wprowadzenie akcji serii C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect

2014-12-03

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

2014-12-03

Uzyskanie dostępu do systemu EBI