DANE FINANSOWE

Wybrane wyniki finansowe osiągnięte przez COMECO S.A. w latach 2011-2014 (tys. zł).

 

Struktura bilansu COMECO S.A. w latach 2011-2014 (tys. zł).

 

Wybrane kategorie finansowe z lat 2011 – 2014. (w tys. zł)

  01.09-31.12.2011 2012 2013 2014 S
Przychody ogółem 5 528 27 563 20 275 13 069
Zysk ze sprzedaży 118 1 213 734 439
EBIT 89 1 092 649 318
EBITDA 89 1 092 649 184
Zysk netto 27 868 315 12
Aktywa ogółem 10 193 10 145 9 428 6 780
Kapitał własny 923 1 981 2 295 2 807
Zobowiązania 9 270 8 164 7 133 3 972

S - wartości szacunkowe

 

Wybrane dane finansowe Emitenta w latach 2015 – 2017 oraz za okres I kwartału 2017 i 2018 r. (w tys. zł)