ESPI

2022-11-24

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych COMECO S.A.

2022-11-17

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie posiadanego udziału powyżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów COMECO S.A.

2022-11-16

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie posiadanego udziału poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów COMECO S.A.

2022-11-09

Powzięcie informacji w zakresie możliwej zmiany kontroli nad Emitentem COMECO S.A.

2022-06-29

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2022 r.

2022-06-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2022-03-22

Zakup działek COMECO S.A.

2021-12-27

Podpisanie umowy ramowej na zakup działek

2021-12-27

Sprzedaż udziałów w spółce SILUFLORA

2021-11-03

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji COMECO S.A.

2021-10-14

Zawarcie istotnej umowy COMECO S.A.

2021-07-19

Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów.

2021-06-17

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2021-06-16

Oświadczenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku

2021-05-27

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2021-05-20

Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

2021-05-06

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji COMECO S.A.

2020-08-31

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji COMECO S.A.

2020-08-26

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji COMECO S.A.

2020-07-10

Zawarcie umowy z Skarb Państwa PGL - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie w zakresie realizacji dostaw surowego torfu sfagnowego COMECO S.A.

2020-07-02

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2020 r. COMECO S.A.

2020-05-29

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2020-04-22

Zmiana terminu podpisania umów objęcia akcji serii E

2020-04-14

Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z bankiem

2020-01-23

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.01.2020 r.

2020-01-21

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

2019-12-20

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał - korekta

2019-12-19

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2019-10-15

Podpisanie umowy z firmą PLANTA

2019-10-09

Rozszerzenie działalności – obrót drewnem

2019-07-02

Informacja o zawarciu umowy o zachowaniu poufności

2019-06-25

Rozszerzenie działalności statutowej COMECO SA

2019-06-25

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2019 r.

2019-05-29

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2019-04-29

Informacja o wyroku oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

2019-04-02

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.03.2019 r. COMECO S.A.

2019-03-01

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2018-11-15

Zawarcie umowy dostawy kompletnej linii do napełniania i układania doniczek z etykieciarką.

2018-08-13

Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za II kw. 2018 r. COMECO S.A.

2018-08-07

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.08.2018 r. COMECO S.A.

2018-07-06

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2018-07-03

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

2018-06-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2018-04-12

Zawarcie umowy faktoringowej COMECO S.A.

2018-04-05

Informacja o powstaniu istotnego zobowiązania podatkowego COMECO S.A.

2018-04-05

Publikacja opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania wyniku kontroli skarbowej COMECO S.A.

2018-03-13

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2018 r. COMECO S.A.

2018-02-08

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał COMECO S.A.

2018-01-26

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym COMECO S.A.

2018-01-26

Ustalenie wartości dostaw na 2018 rok w ramach realizacji umowy z Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. COMECO S.A.

2017-07-18

Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa PGL - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Olsztynek w zakresie realizacji dostaw torfu.

2017-07-07

Wybór oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu na realizację dostaw torfu

2017-07-05

Zawarcie umowy z Skarb Państwa PGL - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie w zakresie realizacji dostaw surowego torfu sfagnowego

2017-07-03

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017 r.

2016-07-01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMECO S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

2016-06-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2015-07-02

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMECO S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

2014-12-09

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI