ESPI

2018-08-13

Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za II kw. 2018 r. COMECO S.A.

2018-08-07

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.08.2018 r. COMECO S.A.

2018-07-06

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2018-07-03

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

2018-06-01

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2018-04-12

Zawarcie umowy faktoringowej COMECO S.A.

2018-04-05

Informacja o powstaniu istotnego zobowiązania podatkowego COMECO S.A.

2018-04-05

Publikacja opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania wyniku kontroli skarbowej COMECO S.A.

2018-03-13

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2018 r. COMECO S.A.

2018-02-08

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał COMECO S.A.

2018-01-26

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym COMECO S.A.

2018-01-26

Ustalenie wartości dostaw na 2018 rok w ramach realizacji umowy z Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. COMECO S.A.

2017-07-18

Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa PGL - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Olsztynek w zakresie realizacji dostaw torfu.

2017-07-07

Wybór oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu na realizację dostaw torfu

2017-07-05

Zawarcie umowy z Skarb Państwa PGL - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie w zakresie realizacji dostaw surowego torfu sfagnowego

2017-07-03

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017 r.

2016-07-01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMECO S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

2016-06-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

2015-07-02

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMECO S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

2014-12-09

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI