KALENDARIUM INWESTORA

Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 13 lutego 2018 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14 maja 2018 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 r.

- Jednostkowy raport roczny za rok 2017 - 29 maja 2018 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.