KALENDARIUM INWESTORA

Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 12 lutego 2019 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 13 maja 2019 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 12 sierpnia 2019 r.

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 08 listopada 2019 r.

- Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 28 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.