KALENDARIUM INWESTORA

Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2019 roku - 12 lutego 2020
2. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2020 roku - 13 maja 2020
3. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2020 roku -12 sierpnia 2020
4. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2020 roku - 12 listopada 2020
5. Raport roczny jednostkowy za rok 2019 zostanie przekazany w dniu - 29 maja 2020.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.