PODŁOŻA - OPIS PRODUKTU

Podłoże kwiatowe przeznaczone jest dla roślin ozdobnych, przede wszystkim kwiatów balkonowo-rabatowych. Struktura podłoża Botanica Professional umożliwia zastosowanie go w ogródkach w celu poprawienia właściwości gleby. Kompozycja torfów frezerowych i cegiełkowych, a także idealnie zachowana proporcja między torfem jasnym a ciemnym powoduje, że podłoże kwiatowe idealnie przyjmuje i utrzymuje wilgoć. Doskonałe właściwości powietrzno - sorpcyjne gwarantują roślinom idealne warunki do rozwoju. Zastosowano nawóz typu NPK + mikroelementy w ilości 1kg na 1m3. Odczyn pH mieści się w przedziale 5,5 – 6,5. Zastosowanie nawilżacza FIBA ZORB powoduje, iż podłoże utrzymuje stałą, odpowiednią wilgotność. Podłoże kwiatowe Botanica powinno być stosowane do doniczkowania kwiatów i bylin.

DOSTĘPNE OPAKOWNIA: 50 LITRÓW, 80 LITRÓW, 250 LITRÓW, BIG BAL