STRATEGIA ROZWOJU

Strategia rozwoju COMECO S.A. opiera się przede wszystkim na kontynuacji dotychczas prowadzonej działalności w zakresie handlu pelletem, torfem, nawozami i korą ogrodniczą. Spółka zamierza jednak wprowadzać pewne modyfikacje i ulepszenia w modelu biznesowych celem osiągania jak najwyższych zysków dla akcjonariuszy. Ł¹ródłem finansowania tych zmian mają być między innymi środki pozyskane z oferty prywatnej akcji. Poniżej opisano założenia strategii rozwoju COMECO S.A. 

- Umocnienie pozycji rynkowej wobec dostawców dzięki zasileniu Spółki w kapitał obrotowy, między innymi dzięki środkom z emisji będzie istniała możliwość skrócenia terminu spłaty zobowiązań i w efekcie możliwość osiągania lepszych cen zakupowych. 

- Planowane jest uruchomienie produkcji na Litwie lub na Łotwie. Inwestycja (budowa zakładu produkcyjnego) realizowana będzie przez zewnętrzny podmiot, który będzie dla COMECO S.A. świadczył usługi produkcji tortu, substratów torfowych i kory ogrodniczej. Rozważane jest współfinansowanie tej inwestycji ze środków Spółki (np. zakup części maszyn). Decyzja w sprawie współfinansowania inwestycji zostanie podjęta przez Zarząd w terminie późniejszym, po dokładnym przeanalizowaniu jej opłacalności.

- Segment sprzedaży torfu można podzielić na surowiec podstawowy i substraty torfowe. Jednym z podstawowych elementów strategii COMECO S.A. jest rozwój sprzedaży profesjonalnych substratów torfowych. W przypadku substratów torfowych większe znaczenie ma jakość produktu, właściwa receptura, możliwość fachowego doradztwa, czyli te elementy, które jest w stanie zaoferować swoim klientom COMECO S.A. i które stanowią o jego przewadze konkurencyjnej. W przypadku substratów torfowych istnieje możliwość generowania znacznie wyższych marż na sprzedaży niż na torfie. 

- Wprowadzenie przez COMECO S.A. nowych produktów, a co za tym idzie nowych znaków towarowych, które stanowić będą uzupełnienie dotychczasowej oferty spółki. W opracowaniu znajdują się receptury, logotypy dla produktów: Botanica Gold – specjalistyczne, profesjonalne podłoża torfowe skierowane dla bardzo wymagających Klientów oraz Polbark – separowana, frakcjonowana kora ogrodnicza stanowiąca uzupełnienie oferty produktów hobby. 

- Dalszy rozwój palety produktów oraz promocja: produktów hobby POLBALT, produktów profesjonalnych Botanica Professional, Botanica Gold oraz produktów ekologicznych Polpellet i Polbark. 

- Pozyskiwanie nowych rynków zbytu: planowany jest przede wszystkim dalszy rozwój na terenie Polski i Włoch. W tych krajach planuje się zintensyfikowanie rozmów zmierzających do wprowadzenie towarów COMECO S.A do odbiorców sieciowych (np. CASTORAMA, OBI, LEROY MERLIN), a także dyskontowych (np. BIEDRONKA, LIDL). Spółka uzyskała już duży sukces w tym zakresie wprowadzając swoje towary do sieci BRICO MARCHE na terenie Włoch. Ponadto Spółka pozyskała kontrakty na dostawy torfu do Anglii (do końca 2012 r. wartość kontraktów 2,5-3 mln zł). Zarząd będzie zabiegał o kontynuacje współpracy z odbiorcami z Anglii. COMECO S.A. od stycznia 2014 roku pozyskała przedstawiciela na tereny Ukrainy. Tamtejszy rynek ogrodniczy jest w fazie silnego rozwoju, dlatego perspektywy sprzedaży są bardzo obiecujące. Rozpoczęte zostały również rozmowy z przedstawicielami na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponadto, Zarząd Spółki w perspektywie 2014-2015 zamierza przygotować strategię rozwoju i sprzedaży na teren Republiki Czeskiej.

Potencjalne cele emisji 

- Zasilenie kapitału obrotowego. 

- Ewentualny udział w realizacji inwestycji: „Budowa zakładu produkcyjnego”. 

- Promocja produktów Polbalt, Botanica Professional, Polpellet. 

- Wprowadzenia na rynek nowych produktów: Botanica Gold, Polbark. 

Model biznesowy – założenia strategii 

- Pozycja rynkowa – umocnienie pozycji przede wszystkim ze względu na wprowadzenie do sprzedaży nowego towaru – kory ogrodniczej. 

- Optymalizacja finansowa - Zasilenie kapitału obrotowego, dzięki środkom pozyskanym z emisji, umocnienie pozycji rynkowej wobec dostawców. 

- Rozwój i promocja produktów: Polbalt, Botanica, Polpellets. 

- Koncentracja produkcji: Planowane jest uruchomienie produkcji kory ogrodniczej, torfu i substratów torfowych w zakładzie produkcyjnym na Litwie lub Łotwie, który będzie produkował na potrzeby COMECO S.A. Rozważany jest również udział COMECO S.A. we współfinansowaniu tej inwestycji. 

- Nowe rynki zbytu: Planowane jest zintensyfikowanie rozmów prowadzących do wprowadzenia towarów COMECO S.A. do sieci handlowych (np. OBI, NOMI itd.). Spółka odniosła już duży sukces w tym zakresie. Towary COMECO S.A. weszły do sieci sprzedaży BRICO MARCHE na terenie Włoch. Ponadto Spółka rozpoczęła w IV kwartale 2012 r. sprzedaż torfu na rynek Anglii. Planowane jest rozwijanie również tego kierunku sprzedaży.