WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anety Jodko z siedzibą w Płocku, przy Placu Narutowicza nr 1 lok. 5, 09-400 Płock.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

 

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Treść uchwał podjętych przez NWZ

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na NWZ

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał 

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Informacja o kapitale zakładowym

 

Zarząd COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał NWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na ZWZ

 

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Treść uchwał

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na NWZ