WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał NWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na ZWZ

 

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Treść uchwał

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na NWZ