WALNE ZGROMADZENIE

Treść podjętych uchwał

Struktura kapitału zakładowego

--


Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 19 lipca 2021 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anety Jodko z siedzibą w Płocku, przy Placu Narutowicza nr 1 lok. 5, 09-400 Płock.


Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Klauzula RODO

Struktura kapitału zakładowego

--


Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anety Jodko z siedzibą w Płocku, przy Placu Narutowicza nr 1 lok. 5, 09-400 Płock.


Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego


Uwaga:

Zarząd Comeco S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Anety Jodko z siedzibą w Płocku, przy Placu Narutowicza nr 1 lok. 5, 09-400 Płock. Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są trudności organizacyjne w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu w ustalonym terminie.
O nowym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformuje niezwłocznie, w sposób przewidziany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


--


Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anety Jodko z siedzibą w Płocku, przy Placu Narutowicza nr 1 lok. 5, 09-400 Płock.


Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego


--


W związku z otrzymaniem w dniu 21 stycznia 2020 r. od akcjonariusza Spółki pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały do punktu 6 porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 22 stycznia 2020 r., złożonego w trybie art. 401 § 4 KSH, Zarząd Spółki COMECO S.A., niniejszym zamieszcza projekt tej uchwały na stronie internetowej Spółki: www.comeco.pl. wraz z ujednoliconym załącznikiem w postaci projektów uchwał oraz formularzami do głosowania, uwzględniającymi zgłoszony projekt uchwały.

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Zgłoszony projekt uchwały


Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 stycznia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anety Jodko z siedzibą w Płocku, przy Placu Narutowicza nr 1 lok. 5, 09-400 Płock.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Opinia Zarządu

 

Zarząd spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anety Jodko z siedzibą w Płocku, przy Placu Narutowicza nr 1 lok. 5, 09-400 Płock.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

 

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Treść uchwał podjętych przez NWZ

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na NWZ

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał 

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Informacja o kapitale zakładowym

 

Zarząd COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał NWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na ZWZ

 

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Treść uchwał

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziałów na NWZ